κινείται με κινητήρα

7

Shanghai Yongming Electronics Co., Ltd.
έχει λανσάρει μια σειρά προϊόντων πυκνωτών, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για κίνηση με κινητήρα.

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής υγρού αλουμινίου τύπου Snap-in

CW3 SH15 CW6 CW3S SW6 SW3

Βιδωτός ακροδέκτης Υγρός ηλεκτρολυτικός πυκνωτής αλουμινίου

ES3 ES6 EW3 EW6

Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής στερεού-υγρού Υβριδικού τύπου SMD

VHM VHX VGY

 
Ένας πυκνωτής είναι ένας τύπος στοιχείου κυκλώματος που ολοκληρώνει τη διαδικασία αποθήκευσης και απελευθέρωσης ενέργειας αποθηκεύοντας φορτίο και απελευθερώνοντάς το στο κύκλωμα.Στον τομέα της κίνησης κινητήρα, οι πυκνωτές χρησιμοποιούνται ευρέως σε κυκλώματα ελέγχου κινητήρα, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτιστοποίηση της απόδοσης του κινητήρα, στη βελτίωση της απόδοσης και στην παράταση της διάρκειας ζωής του κινητήρα.

1. Εφαρμόζεται σε κινητήρες AC

Στους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πυκνωτές χρησιμοποιούνται συχνά σε μετατροπείς για αποθήκευση και απελευθέρωση φορτίου για μετατροπή ενέργειας και έλεγχο κινητήρα.Ειδικά στον μετατροπέα υψηλής απόδοσης, το AC μπορεί να μετατραπεί σε συνεχές ρεύμα μέσω του πυκνωτή, γεγονός που διευκολύνει τον έλεγχο της εκκίνησης και της παύσης του κινητήρα, τη μείωση του θορύβου και των κραδασμών και τη βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα.Επιπλέον, το φαινόμενο συντονισμού του πυκνωτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του ρεύματος κατά την εκκίνηση του κινητήρα AC, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η εκκίνηση υψηλής απόδοσης του κινητήρα.

2. Για κινητήρες συνεχούς ρεύματος

Στον έλεγχο κινητήρα DC, οι πυκνωτές μπορούν να βοηθήσουν την εκκίνηση του κινητήρα συνεχούς ρεύματος και να διατηρήσουν τη σταθερότητα της λειτουργίας του κινητήρα αποθηκεύοντας και απελευθερώνοντας φορτίο.Η λειτουργία του πυκνωτή είναι να πραγματοποιήσει τον έλεγχο της ταχύτητας του κινητήρα και να αυξήσει την αξιοπιστία του κινητήρα.Για παράδειγμα, σε μικρούς κινητήρες συνεχούς ρεύματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πυκνωτές για τη σταθεροποίηση της λειτουργίας σε χαμηλή ταχύτητα και την αύξηση της ροπής του κινητήρα.

3. Βελτιώστε την απόδοση του κινητήρα

Οι πυκνωτές στον έλεγχο του κινητήρα μπορούν να αυξήσουν την απόδοση του κινητήρα, κυρίως μειώνοντας την κατανάλωση ισχύος του κινητήρα όταν λειτουργεί.Κατά τον έλεγχο ενός κινητήρα μεταβλητής ταχύτητας, παράγοντες όπως η εσωτερική αντίσταση του κινητήρα και το πλεονάζον ρεύμα του ασύγχρονου κινητήρα θα προκαλέσουν σπατάλη κατανάλωσης ενέργειας και η χρήση πυκνωτών μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά αυτές τις απώλειες και να βελτιώσει την απόδοση του κινητήρα.

4. Μειώστε το θόρυβο του κυκλώματος

Τα χαρακτηριστικά σύνθετης αντίστασης θορύβου υψηλής συχνότητας και τα χαρακτηριστικά αποθήκευσης και εκφόρτισης ενέργειας του πυκνωτή τον καθιστούν ένα από τα εξαρτήματα της μάρκας για μείωση θορύβου.Στο κύκλωμα ελέγχου κινητήρα, οι πυκνωτές χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μείωση του θορύβου και της ακτινοβολίας ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στο κύκλωμα και για τη βελτίωση της σταθερότητας του κινητήρα κατά τη λειτουργία.Ειδικά στο σχεδιασμό της τροφοδοσίας μεταγωγής, η χρήση πυκνωτών μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά το θόρυβο, την υψηλή ακρίβεια, το μικρό μέγεθος και τον όγκο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως στον τομέα των κινητήρων.

5. Αυξήστε τη διάρκεια ζωής του κινητήρα

Στα κυκλώματα ελέγχου κινητήρα, οι πυκνωτές επεκτείνουν επίσης τη διάρκεια ζωής του κινητήρα προστατεύοντας το κύκλωμα.Για παράδειγμα, τα χαρακτηριστικά του φίλτρου των πυκνωτών μπορούν να μειώσουν την επίδραση της τάσης ανάδρασης και τις παροδικές παρεμβολές και να βελτιώσουν τη σταθερότητα της επαγωγής του κινητήρα.η διάρκεια ζωής και η αξιοπιστία των κινητήρων μπορούν επίσης να βελτιωθούν μέσω της προστασίας κυκλώματος και της προστασίας από υπέρταση των πυκνωτών.

Συνοψίζοντας, οι πυκνωτές είναι απαραίτητα και σημαντικά εξαρτήματα στα κυκλώματα ελέγχου κινητήρα και χρησιμοποιούνται ευρέως στον έλεγχο κινητήρα, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, τη μείωση θορύβου, την προστασία κ.λπ. Στην καθημερινή παραγωγή, η λογική και σωστή χρήση των πυκνωτών μπορεί να επιτύχει το σκοπό της βελτιστοποίησης του απόδοση του κινητήρα, επιτυγχάνοντας ποσοτικό έλεγχο του κινητήρα και αποτελεσματικότερη εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.